เราเป็นนายทุน

เราเป็นนายทุน ที่รับจำนองและรับขายฝากที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่  เราให้บริการด้วยความโปร่งใสและจริงใจ  ให้คำปรึกษาฟรี  และการทำสัญญาของเราเป็นไปตามหลักกฎหมาย  100%  เพราะฉะนั้น ลูกค้าตัดความกังวลเรื่องการโดนหลอกไปได้เลย

ดอกเบี้ยในการรับจำนองเราคิดแค่ 1.25% เท่านั้น ไม่มีบวกเพิ่ม

ดอกเบี้ยในการรับจำนองเราคิดแค่  1.25%  เท่านั้น  ไม่มีบวกเพิ่ม

  • การชำระค่างวด ลูกค้าสามารถชำระได้มากกว่าค่างวดที่กำหนดไว้ได้ เพราะการคิดดอกเบี้ยของเราจะเป็นการคิดแบบต้นลด ดอกลด
  • ลูกค้าสามารถปิดยอดเมื่อไหร่ก็ได้ เพียงแต่ต้องแจ้งล่วงหน้า 3-7 วันทำการ

เราไม่เช็คเครดิตบูโร

เราไม่เช็คเครดิตบูโร (แต่เราต้องดูว่าลูกค้ามีความสามารถในการผ่อนชำระหรือไม่) และไม่ต้องวุ่นวายเรื่องเอกสาร พ่อค้า แม่ค้า  หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระก็สามารถทำได้

การอนุมัติของเรา

การอนุมัติของเรา เราจะอนุมัติยอดให้ตามราคาประเมินของกรมที่ดิน  ดังนี้

  • ให้ยอด 30-50% สำหรับพื้นที่รอบนอกตัวเมืองและต้องไม่ใช่พื้นที่ห่างไกล
  • ให้ยอด 60-100% สำหรับพื้นที่ในตัวเมือง

***  แต่ลูกค้าบางรายอาจจะได้ยอดสูงกว่าราคาประเมินก็ได้  ถ้าเป็นที่ดินที่มีทำเลดี  และสิ่งปลูกสร้างสวยจริงๆ  หรือในกรณีที่เราอนุมัติยอดให้ลูกค้าได้เยอะ  แต่ลูกค้ารับยอดไม่ถึงที่เราให้  ลูกค้าสามารถขอเพิ่มยอดทีหลังได้

การทำสัญญา สามารถทำได้สูงสุดถึง 10 ปี

สำหรับที่ดินที่เราจะไม่รับพิจารณาเลย

สำหรับที่ดินที่เราจะไม่รับพิจารณาเลย  ได้แก่  ที่ตาบอด,  ที่นา,  ที่ดินที่มีการผ่านของเสาไฟฟ้าแรงสูง, ที่ดินที่เป็นแอ่งน้ำ,  ที่ที่มีปัญหาเรื่องทางเข้าออกแคบมากเกินไป  เช่น  รถยนต์ไม่สามารถขับสวนทางกันได้  และที่ที่ลูกค้าขอยอดใกล้เคียงกับราคาขาย