เอกสารที่ใช้ในการประเมินเบื้องต้น

1. รูปถ่ายหน้าโฉนด

2. รูปถ่ายหลังโฉนด ต้องเป็นรายการล่าสุด ณ ปัจจุบัน และต้องเห็นตัวหนังสือชัดเจน

3. รูปถ่ายที่ดินจริง

ตัวอย่างรูปถ่ายที่ดินจริง ให้เห็นสภาพถนน และสภาพที่ดินชัดเจน

ตัวอย่างรูปถ่ายที่ดินจริง ให้เห็นสภาพถนน และสภาพที่ดินชัดเจน

ตัวอย่างรูปถ่ายที่ดินจริง ให้เห็นสภาพถนน และสภาพที่ดินชัดเจน

4. ยอดเงินที่ต้องการ

5. เบอร์โทรติดต่อกลับ